In mijn derde levensfase ben ik uitgegroeid tot een conceptuele denker die – nog meer dan in vorige decennia  – de belangen van de samenleving wil dienen.

In mijn ‘’tweede leven’’  (zie: www.charleslourens.nl) ging het vooral om promotionele activiteiten, de leuke dingen voor de mensen. Nu gaat het om initiatieven die sociaal-maatschappelijk relevant zijn. Vandaar  www.charleslourens.nu. Veel van deze projecten zullen de komende tientallen jaren nog bestaan en dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Een mooi vooruitzicht om een werkzaam leven af te sluiten!

tunnel