Grootschalige Stadslandbouw

image

Ruim een jaar denk ik na over ‘Stadslandbouw’. Met verschillende gemeenten voer ik hierover gesprekken. Uitgangspunt hierbij is de lokale en regionale voedselvoorziening; het gaat vooral om de logistiek, minder omwegen. Van producent direct naar consument. In februari 2014 verscheen van Wageningen UR het rapport ‘Regionaal voedsel in Arnhem’. Het onderzoek komt overeen met mijn ideeën. In de loop van dit jaar zal ik een keuze maken uit het aanbod dat verschillende gemeenten mij inmiddels hebben gedaan.

Mensvriendelijk Verantwoord Ondernemen

De creatieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke.

CHARLES LOURENS 
Oosthuizerweg 26 c
1463 LM Noordbeemster
E: chjl@xs4all.nl
T: 06 51 843 778