Zorglandgoed

zorglandgoed

Groen en Gezondheid gaan hand in hand. Amerikaanse onderzoeksresultaten tonen aan dat mensen die in een groene omgeving revalideren, sneller  beter worden dan mensen die tegen betonnen muren aankijken.

Voorjaar 2013 bedacht ik het concept ZORGLANDGOED. Architect Wilco Scheffer van BDG Architecten in Zwolle gaf er vorm aan.  Inmiddels heb ik een grondpositie ingenomen die gelegen is tussen water en polderlandschap. Nog voor de zomer starten de gesprekken met de grondeigenaar en de betreffende gemeente.

Daarna ga ik op zoek naar een Zorgverzekeraar/zorgondernemer  die in dit project wil investeren (sneller genezen = minder kosten).

De eigenaar van een ander bestaand landgoed heeft mij inmiddels benaderd voor een dergelijk zorgproject op zijn terrain.

Mensvriendelijk Verantwoord Ondernemen

De creatieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke.

CHARLES LOURENS 
Oosthuizerweg 26 c
1463 LM Noordbeemster
E: chjl@xs4all.nl
T: 06 51 843 778